Finance

Amortizovaná hodnota

Amortizovaná hodnota je zaznamenaná částka cenného papíru upravená o případnou amortizaci prémie nebo slevy. Prémie nebo sleva je přebytek nebo snížená částka, kterou investor zaplatí emitentovi cenného papíru, což upravuje efektivní úrokovou sazbu cenného papíru, kterou investor získá. Nakonec, jakmile bude zaznamenána celá amortizace, bude se amortizovaná hodnota cenného papíru rovnat jeho nominální hodnotě. Tato amortizovaná hodnota se objeví v rozvaze.

Například dluhopis má nominální hodnotu 1 000 USD, ale investoři jej kupují od emitenta za 950 USD, aby odvodili účinnější úrokovou sazbu. Emitent zpočátku zaznamená prodaný dluhopis za prodejní cenu 950 USD a poté postupně amortizuje rozdíl 50 USD mezi nominální hodnotou a prodejní cenou, dokud se zaznamenaná částka dluhopisu nebude rovnat nominální hodnotě 1 000 USD. Během amortizačního období se tedy amortizovaná hodnota dluhopisu bude postupně zvyšovat, až dosáhne 1 000 USD.