Finance

Co je GAAP?

GAAP je zkratka pro Obecně přijímané účetní zásady. GAAP je skupina účetních standardů a běžného průmyslového využití, které byly vyvinuty po mnoho let. Organizace jej používají k:

 • Správně uspořádat své finanční informace do účetních záznamů;

 • Shrňte účetní záznamy do finančních výkazů; a

 • Zveřejněte určité podpůrné informace.

Jedním z důvodů použití GAAP je, aby kdokoli, kdo čte účetní závěrku více společností, měl rozumný základ pro srovnání, protože všechny společnosti používající GAAP vytvořily své účetní výkazy za použití stejné sady pravidel. GAAP pokrývá širokou škálu témat, včetně:

 • Prezentace účetní závěrky

 • Aktiva

 • Závazky

 • Spravedlnost

 • Příjmy

 • Výdaje

 • Podnikové kombinace

 • Deriváty a zajištění

 • Reálná hodnota

 • Cizí měna

 • Pronájem

 • Nepeněžní transakce

 • Následné události

 • Průmyslové účetnictví, jako jsou letecké společnosti, těžební činnosti a zdravotní péče

Průmyslové účetnictví, které je povoleno nebo požadováno podle GAAP, se může podstatně lišit od obecnějších standardů pro určité účetní transakce.

GAAP je odvozen z prohlášení řady státem sponzorovaných účetních jednotek, z nichž nejnovější je Rada pro finanční účetní standardy (FASB). Komise pro cenné papíry a burza rovněž vydává účetní prohlášení prostřednictvím svých bulletinů zaměstnanců v účetnictví a dalších oznámení, která se vztahují pouze na veřejně vlastněné společnosti a která jsou považována za součást GAAP. GAAP je kodifikován do Kodifikace účetních standardů (ASC), která je k dispozici online a (čitelněji) v tištěné podobě.

GAAP používají především podniky vykazující své finanční výsledky ve Spojených státech. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) je účetní rámec používaný ve většině ostatních zemí. GAAP je mnohem více založen na pravidlech než IFRS. IFRS se více zaměřuje na obecné principy než GAAP, díky čemuž je práce IFRS mnohem menší, čistší a srozumitelnější než GAAP. Vzhledem k tomu, že se IFRS stále budují, považuje se GAAP za komplexnější účetní rámec.

Existuje několik pracovních skupin, které postupně zmenšují rozdíly mezi účetními rámci GAAP a IFRS, takže v případě, že dojde k přepnutí mezi těmito dvěma, měly by v vykazovaných výsledcích podnikání nakonec existovat malé rozdíly. Existuje deklarovaný záměr nakonec sloučit GAAP do IFRS, k tomu však dosud nedošlo. Vzhledem k nedávným rozdílům v názorech vznikajících během několika společných projektů je možné, že rámce nebudou nikdy sloučeny.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found