Finance

Poměr dlouhodobého dluhu k vlastnímu kapitálu

Poměr dlouhodobého dluhu k vlastnímu kapitálu je metoda používaná k určení pákového efektu, který podnik přijal. Chcete-li odvodit poměr, vydělte dlouhodobý dluh účetní jednotky celkovým množstvím jejích kmenových akcií a preferovaných akcií. Vzorec je:

Dlouhodobý dluh ÷ (běžné akcie + preferované akcie) = poměr dlouhodobého dluhu k vlastnímu kapitálu

Je-li poměr poměrně vysoký, znamená to, že podniku hrozí větší riziko bankrotu, protože pokud poklesnou jeho peněžní toky, nemusí být schopen platit úrokové náklady dluhu. To je více problém v obdobích, kdy se zvyšují úrokové sazby, nebo když se peněžní toky z podnikání značně liší, nebo když má účetní jednotka k dispozici relativně minimální hotovostní rezervy na splacení svých dluhových závazků.

Poměr se někdy používá k porovnání úrovně pákového efektu podniku s úrovněmi jeho konkurence, aby se zjistilo, zda je úroveň pákového efektu přiměřená.

Standardní poměr dluhu k vlastnímu kapitálu může být spolehlivějším ukazatelem finanční životaschopnosti podniku, protože zahrnuje také všechny krátkodobé dluhy. To platí zejména v případě, že organizace má velké množství dluhů splatných v příštím roce, které by se neobjevilo v dlouhodobém poměru dluhu k vlastnímu kapitálu.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found