Finance

Kontrolní prostředí

Kontrolní prostředí je komplexní sada opatření podniknutých vedením, která udává tón toho, jak se zaměstnanci zapojují do svých každodenních činností. Kontrolní prostředí se skládá ze všech zásad a postupů, opatření přijatých vedením k řešení problémů a hodnot, k nimž se hlásí. Celkově kontrolní prostředí ukazuje úroveň podpory, kterou má vedení pro systém vnitřních kontrol.