Finance

Přepracování

Přepracování odkazuje na revizi a opětovné vydání předchozí účetní závěrky. Přepracování je nutné, kdykoli se zjistí, že předchozí účetní závěrka obsahuje jednu nebo více významných nesprávností. Existuje několik důvodů, proč k nesprávnostem dochází, včetně následujících:

  • Účetní chyby

  • Podvodné finanční zprávy

  • Nedodržování platného účetního rámce

Podniky se snaží vyhnout přepracování, protože jsou veřejným přiznáním, že účetní jednotka nemůže vytvářet spolehlivé finanční výkazy. Běžným výsledkem přepracování je náhlý pokles ceny akcií organizace.

Pokud musí veřejně vlastněná účetní jednotka přepracovat své finanční výkazy, nejprve podá formulář 8-K, aby informoval investiční komunitu o situaci, a poté vydá náhradní formuláře 10-Q a 10-K, podle potřeby.