Finance

Ovládací prvky aplikace

Ovládací prvky aplikace jsou formou zabezpečení, která je navržena tak, aby zlepšila kvalitu dat, která se vkládají do databáze. Příkladem ovládacího prvku aplikace je kontrola platnosti, která kontroluje data zadaná na obrazovce pro zadávání dat a zajišťuje, že splňuje sadu předem stanovených kritérií rozsahu. Nebo kontrola úplnosti prozkoumá obrazovku pro zadávání dat, aby zjistila, zda všechna pole obsahují položku. Řízení autorizace zajišťuje, že přístup k databázi získávají pouze oprávnění uživatelé.