Finance

Obecný popis deníku | Příspěvky | Příklad

Obecný popis deníku

Obecný deník je součástí systému vedení účetních záznamů. Dojde-li k události, kterou je třeba zaznamenat, nazývá se to transakce a lze ji zaznamenat do speciálního deníku nebo do obecného deníku. Existují čtyři speciální deníky, které jsou pojmenovány, protože jsou v nich zaznamenány konkrétní typy rutinních transakcí. Jedná se o tyto časopisy:

  • Prodejní deník

  • Deník peněžních příjmů

  • Deník nákupů

  • Deník výplat hotovosti

Mohlo by existovat více odborných deníků, ale čtyři účetní oblasti představované těmito deníky obsahují většinu všech účetních transakcí, takže obvykle není potřeba dalších deníků. Místo toho se ve výchozím nastavení všechny zbývající transakce zaznamenávají do obecného deníku.

Obecné položky deníku

Příklady transakcí zaznamenaných v obecném deníku jsou:

  • Prodej majetku

  • Amortizace

  • Úrokové výnosy a úrokové náklady

  • Prodej akcií

Po zadání obecný deník poskytuje chronologický záznam všech nespecializovaných záznamů, které by jinak byly zaznamenány v některém ze speciálních časopisů.

Formát záznamu do deníku

Transakce se zaznamenávají ve všech různých denících v debetním a kreditním formátu a zaznamenávají se v pořadí podle data, přičemž nejdříve se zaznamenávají nejstarší položky. Tyto položky se nazývají položky deníku (protože se jedná o položky do deníků). Každý zápis do deníku zahrnuje datum, částku debetu a kreditu, názvy účtovaných a připsaných účtů (s odsazeným názvem připsaného účtu) a také krátké vysvětlení, proč se zápis do deníku zaznamenává.

Obecný příklad účetního deníku

Příklad záznamu v deníku, který by byl zaznamenán v obecném deníku, je: