Finance

Smyslná smlouva

Nepříznivá smlouva je smlouva, ve které jsou souhrnné náklady potřebné k plnění dohody vyšší než ekonomický přínos, který z ní lze získat. Taková smlouva může pro organizaci představovat velkou finanční zátěž. Pokud je zjištěna nevýhodná smlouva, měla by organizace uznat čistý závazek s ní spojený jako naběhlý závazek a započtení nákladů v účetní závěrce. To by mělo být provedeno, jakmile se předpokládá ztráta.

V souvislosti s prodejem komodit může vzniknout nevýhodná smlouva, když tržní cena poklesne pod cenu potřebnou k získání, těžbě nebo výrobě komodity. Dalším příkladem nevýhodné smlouvy je situace, kdy je nájemce stále povinen platit za podmínek operativního leasingu, ale aktivum již nepoužívá. Částka zbývajících leasingových splátek po odečtení případného započtení příjmu z podnájmu se považuje za částku závazku, který má být vykázán jako ztráta.