Finance

Zadržení

Retainage je část celkové ceny kontraktu, která je zadržována až do dokončení projektu. Účelem tohoto zadržení je zajistit, aby kvalita práce dodavatele byla přiměřená. Pokud závěrečná kontrola zjistí problémy s prací dodavatele, klient si ponechá zadrženou částku, dokud nebudou odstraněny cílené problémy. Vzhledem k tomu, že částka zadrženého majetku (obvykle 10%) může zahrnovat celý zisk dodavatele, považuje se to za silnou pobídku k zajištění toho, aby byl projekt dokončen v souladu s přáním klienta. Částka zadrženého by neměla být tak velká, aby byl dodavatel nucen financovat projekt.

Je pravděpodobnější, že klient uloží novému dodavateli zádržné, protože existuje větší nejistota ohledně výkonu dodavatele. Méně pravděpodobné bude zadržení, pokud klient potřebuje mít projekt dokončen v neobvykle krátké době. Upuštění od doložky o zachování smlouvy je považováno za hlavní pobídku, která má nalákat dodavatele k práci pro klienta.