Finance

Prozatímní audit

Prozatímní audit zahrnuje předběžné auditorské práce, které se provádějí před koncem fiskálního roku klienta. Úkoly prozatímního auditu jsou prováděny za účelem zkrácení doby potřebné k dokončení závěrečného auditu. To přináší výhody klientovi, který může vydat auditovanou účetní závěrku dříve. Prozatímní audit rovněž pomáhá auditorům, kteří mají nyní během své špičkové sezóny auditu k dispozici více času zapojit se do aktivit pro více klientů.

Prozatímní audit může také odkazovat na úplný audit, který se provádí pro mezitímní období, například za čtvrtletí nebo pololetí. Jedná se o poměrně neobvyklou událost, protože veřejně obchodovaným společnostem stačí provést kontrolu ve čtvrtletních intervalech, nikoli úplný audit.