Finance

potvrzení

Potvrzení je dopis zaslaný externím auditorem dodavatelům a zákazníkům klienta s požadavkem, aby ověřili zůstatky závazků a pohledávek, které jsou s nimi spojené, ve finančních záznamech klienta. Tyto informace považuje auditor za velmi cenné, protože poskytují nezávislé potvrzení určitých informací v rozvaze klienta. Auditor zašle pozitivní potvrzovací dopis, když požaduje, aby příjemci vrátili odpověď, i když souhlasí s poskytnutými informacemi. Auditor zašle negativní potvrzovací dopis, když požaduje, aby příjemci vrátili odpověď, pouze pokud nesouhlasí s poskytnutými informacemi.

V obchodování s cennými papíry je potvrzení písemné potvrzení makléře o dokončení obchodu.