Finance

Kalendář

Kalendář zahrnuje šíření uznání transakce do více než jednoho vykazovaného období. Například společnost platí za rok pojištění majetku předem, což stojí 60 000 dolarů. Společnost se rozhodla kalendářizovat transakci tak, že nejprve zaznamená platbu jako předplacený výdaj a poté rozloží uznání výdajů na platbu po celý rok ve výši 5 000 USD měsíčně.

Pokud je spotřeba výdajů v průběhu času nerovnoměrná, pak může být přidružená kalendářizace navržena tak, aby byla účtována do výdajů v různých částkách za měsíc, aby odpovídala úrovni spotřeby, například polovina z celkové částky v prvním měsíci a jedna čtvrtina v každém následujících dvou měsíců.

Kalendářizace se běžně používá při sestavování rozpočtu, kde jsou výnosy a výdaje rozloženy do celé řady období použitých v rozpočtu. Je docela možné, že skutečné příjmy a výdaje se budou lišit od měsíčních přídělů, ale očekává se, že skutečné zkušenosti firmy za celé období rozpočtu budou přibližně odpovídat rozpočtu.