Finance

Preventivní kontroly

Preventivní kontroly se používají k zabránění ztráty nebo chyby. Příkladem preventivních kontrol jsou oddělené povinnosti a fyzická ochrana majetku. Tyto ovládací prvky jsou obvykle integrovány do procesu, takže se používají nepřetržitě. Jsou obzvláště běžné, když je závažnost ztráty považována za poměrně vysokou, takže jejich uložení sníží pravděpodobnost jakékoli ztráty.