Finance

Dočasně omezená čistá aktiva

Dočasně omezená čistá aktiva jsou aktiva neziskového subjektu, která mají zvláštní omezení uložené dárcem. Omezení buď vyžaduje, aby aktiva byla použita určitým způsobem, nebo bude omezení odstraněno po uplynutí určité doby.