Finance

Deklarované dividendy

Vyhlášené dividendy se týkají dividend, které byly schváleny představenstvem, ale dosud nebyly vyplaceny investorům. Až do výplaty jsou vykázané dividendy závazkem společnosti. Pokud mají být dividendy vyplaceny do jednoho roku (jak je tomu obvykle), pak je tento závazek v rozvaze emitujícího subjektu klasifikován jako krátkodobý závazek.