Finance

Perspektivní aplikace

Perspektivní aplikace je aplikace nových účetních pravidel na transakce po datu změny zásad, s uznáním dopadu změn v účetních odhadech v současném a budoucím období. Změna se nepoužije na předchozí období.