Finance

Provozní riziko

Operační riziko je úroveň nejistoty spojené s hlavními operacemi podniku. Existuje řada možných příčin operačního rizika, včetně následujících:

  • Variabilita poptávky po produktech
  • Variabilita cen dodávek
  • Riziko zastarání produktu
  • Riziko zastarání zařízení
  • Riziko spojené se změnami v manažerském týmu
  • Riziko selhání interních procesů
  • Riziko nekompetentního personálu
  • Riziko podvodu se zaměstnanci

Operační riziko nezahrnuje žádná rizika spojená s financováním podniku.