Finance

Průmyslové postupy

Průmyslové postupy jsou ty účetní problémy, které jsou jedinečné pro konkrétní odvětví a které se používají místo běžných účetních postupů a výkaznictví. Například finanční výkazy organizací se budou poněkud lišit, pokud jsou v odvětví her, pojišťovnictví, lékařské péče nebo komunálních služeb. Tyto rozdíly jsou povoleny příslušnými účetními standardy, pokud lze odůvodnit odchylky od běžné praxe.

S průmyslem je obvykle spojeno jen malé množství neobvyklých účetních postupů. Tyto postupy vycházejí z jedinečné povahy odvětví, takže dodržování standardních účetních postupů by bylo nákladově neúnosné a nemusí také vést k finančním výkazům, které jsou nejreprezentativnější z hlediska provozních výsledků a finanční situace podniku.