Finance

Pohodlí

Potěšující dopis je písemné prohlášení vydané externím auditorem, v němž se uvádí, že v prospektu subjektu, který vydává cenné papíry, nejsou žádné nepřesné nebo zavádějící informace. Ačkoli se audit neprovádí, v doporučujícím dopise se v zásadě uvádí, že auditovaná účetní závěrka by se podstatně nelišila od účetní závěrky uvedené v prospektu. Pohodlné dopisy se nejčastěji vydávají jako součást počáteční veřejné nabídky. Dopis pro pohodlí obsahuje pouze názor; nejedná se o záruku nebo záruku, že účetní jednotka, o které se podává zpráva, zůstane finančně životaschopná.

Pohodlné dopisy se vydávají i v jiných situacích, například v souvislosti s vydáním půjčky nebo hypotéky.