Finance

Náklady na selhání

Poruchové náklady jsou náklady, které vzniknou výrobci při výrobě vadného zboží. Existují dva typy nákladů na selhání, které jsou interní a externí. Náklady na interní selhání vznikají před odesláním zboží zákazníkům, zatímco náklady na externí selhání vznikají po odeslání. Příklady těchto dvou typů nákladů jsou:

  • Náklady na interní selhání. Zahrnuje šrot, přepracování a snížené prodejní ceny přepracovaného zboží.

  • Náklady na externí selhání. Zahrnuje výdaje na záruku, právní náklady spojené s vyřizováním reklamací zákazníků, náklady na služby v terénu, náklady na stažení, zrušené objednávky a ztracený goodwill zákazníka.

Náklady na externí selhání mají tendenci být podstatně vyšší než náklady na vnitřní selhání, takže má smysl, aby výrobce vynaložil více úsilí na zajištění toho, aby všechny produkty opouštějící továrnu dodržovaly své standardy kvality.