Finance

Přírůstek bonusu

Přehled bonusového přírůstku

Bonusový výdaj by měl vzniknout, kdykoli se očekává, že se finanční nebo provozní výkonnost společnosti alespoň rovná úrovním výkonu požadovaným v aktivních bonusových plánech. Rozhodnutí o získání bonusu vyžaduje značný úsudek, protože celé období výkonu může zahrnovat mnoho budoucích měsíců, během nichž člověk nemusí pokračovat v dosahování svých cílů plánu bonusů, a v takovém případě by mělo být jakékoli předchozí získání bonusu obráceno. Zde je několik alternativních způsobů, jak zacházet s narůstáním bonusů během dřívějších fází bonusového období:

  • Nehromažďujte žádné výdaje, dokud není přiměřená pravděpodobnost, že bonus bude dosažen.
  • Na počátku výkonnostního období nahromadit menší výdaje, aby odrážely vyšší riziko selhání výkonu, a nastat větší výdaje později, pokud se pravděpodobnost úspěchu zlepší.

Jedna věc, kterou byste neměli dělat, je nashromáždit významné bonusové výdaje v situaci, kdy je pravděpodobnost, že bonus bude udělen, nízká; takový přírůstek je v zásadě řízení výnosů, protože vytváří falešný náklad, který je později zrušen, když je období výkonu kompletní.

Ukázkový přírůstek bonusu je: