Finance

Definice časového rozlišení

Časově rozlišený příjem je výnos z investic, které dosud nebyly přijaty investující jednotkou a na které má investiční jednotka nárok. Tento koncept se používá na akruální bázi účetnictví, kde lze dosáhnout příjmu, i když dosud nebyla přijata související hotovost. Podle akruálního základu by investující jednotka měla nashromáždit svůj nejlepší odhad výnosu v účetním období, ve kterém výdělek získá. Není nutné generovat toto časové rozlišení, pokud je částka nevýznamná, protože výsledné časové rozlišení by nemělo žádný prokazatelný dopad na účetní závěrku.

Podnik fungující na základě účetnictví v hotovosti by nezaznamenával příjmy příštích období, protože by zaznamenával příjmy až po přijetí hotovosti. To obvykle zpozdí uznání příjmu.

Termín akumulovaného příjmu se někdy také použije na výnosy, za které účetní jednotka ještě nevystavila fakturaci a za které dosud nebyla zaplacena. To je běžný jev v odvětví služeb, kde projekt může zahrnovat fakturovatelné služby po několik měsíců, přičemž faktura bude vystavena až na konci projektu. V tomto scénáři se koncept běžněji označuje jako časově rozlišený příjem.

Časově rozlišený příjem je obvykle uveden v rozvaze v sekci krátkodobá aktiva na účtu časově rozlišených pohledávek.

Například společnost ABC vydělá v květnu úroky 500 USD na investici do dluhopisu, kterou emitent dluhopisů zaplatí až na konci roku. V květnu ABC zaznamená tento záznam: