Finance

Rozdělení hotovostní likvidace

Distribuce hotovostní likvidace je distribuce prostředků zpět investorům do podniku, když je zrušen. Tato distribuce představuje návrat zbytkové hodnoty podniku investorům. Zdanitelný stav této distribuce je následující:

  • Distribuce je nezdanitelná až do výše základny investora v akciích. Základem je obvykle cena zaplacená za získání akcie.

  • Distribuce je zdanitelná u všech částek přesahujících základ investora v akciích. Tato částka se pro účely vykazování daně z příjmu vykazuje jako kapitálový zisk. Lze jej klasifikovat jako dlouhodobý nebo krátkodobý kapitálový zisk v závislosti na délce doby držení investora u akcií.

Pokud je celková částka distribuce menší než základ investora v akciích, nahlaste místo toho kapitálovou ztrátu, ale teprve poté, co podnik zruší akcie investora (což znamená, že již nedochází k žádným dalším platbám).

Další charakteristiky distribuce hotovostní likvidace jsou:

  • Lze jej zaplatit v několika splátkách

  • Celková částka dividendy je vykázána investorům likvidační společností na formuláři 1099-DIV

Podobné podmínky

Likvidační rozdělení je také známé jako likvidační dividenda.

Související podmínky

Plánování daně z příjmů právnických osob