Finance

Omezení nákladů

V účetnictví vzniká nákladové omezení, když je nadměrně nákladné vykazovat určité informace v účetní závěrce. Pokud je to příliš nákladné, příslušné účetní rámce umožňují vykazující účetní jednotce vyhnout se souvisejícímu vykazování. Záměrem umožnění nákladového omezení je zabránit podnikům, aby v rámci svých povinností v oblasti účetního výkaznictví nevznikly nadměrné náklady, zejména ve srovnání s výhodami získanými čtenáři účetní závěrky.

Omezení nákladů se vztahuje pouze na určité typy požadavků na finanční výkaznictví, které jsou konkrétně uvedeny v účetních standardech. Ve všech ostatních případech je vyžadováno hlášení finančních informací, bez ohledu na to, jaké mohou být podkladové náklady.

Z praktického hlediska se podnik může vyhnout několika povinnostem v oblasti účetního výkaznictví, a to z následujících důvodů:

  • Oznamovací povinnosti jsou obvykle povinné
  • Sbírat, agregovat a hlásit požadované informace je ve většině případů relativně levné

Omezení nákladů se tedy obvykle vztahuje pouze na malý počet situací hlášení.