Finance

Dodavatelská faktura

Dodavatelská faktura je faktura vystavená prodejcem za dodané zboží nebo služby poskytnuté zákazníkovi. Příjemce dodavatelské faktury vystavuje své vlastní faktury svým zákazníkům, a proto může dodavatelské faktury označovat jako faktury dodavatele, aby je jasněji odlišil.