Finance

Nediskontované budoucí peněžní toky

Nediskontované budoucí peněžní toky jsou peněžní toky, u nichž se očekává, že budou generovány nebo vzniknou v rámci projektu a které nebyly sníženy na jejich současnou hodnotu. Tato podmínka může vzniknout, když jsou úrokové sazby tak blízké nule nebo očekávané peněžní toky pokrývají tak krátkou dobu, že použití diskontování by nemělo za následek podstatně odlišný výsledek.