Finance

Ustanovení

Rezerva je částka výdajů, kterou se účetní jednotka rozhodne uznat nyní, než bude mít přesné informace o přesné výši výdajů. Například účetní jednotka běžně zaznamenává rezervy na nedobytné pohledávky, povolenky z prodeje a zastarávání zásob. Rezerva by měla být uznána jako náklad, pokud je pravděpodobný vznik souvisejícího závazku, a lze rozumně odhadnout částku nákladu.

Rezerva je zaúčtována na účtu závazků, který je v rozvaze obvykle klasifikován jako krátkodobý závazek. Pracovníci účetního by měli pravidelně kontrolovat stav všech uznaných rezerv, aby zjistili, zda by měly být upraveny.