Finance

Čistý plat

Čistá mzda je částka výplaty za převzetí domů po odstranění všech srážek a srážek z platu osoby. Zbytková částka se poté vyplatí zaměstnanci v hotovosti. Odpočty, které lze odečíst z hrubé mzdy k dosažení čisté mzdy, zahrnují (ale nejsou omezeny na) následující:

  • Federální daň z příjmu

  • Státní a místní daně z příjmu

  • Daň ze sociálního zabezpečení

  • Medicare daň

  • Odpočty zdravotního pojištění

  • Flexibilní odpočty výdajového účtu

  • Odpočty důchodů

  • Splácení podnikových půjček nebo záloh

  • Charitativní odpočty darů

  • Obloha