Finance

Získaný kapitál

Definice vydělaného kapitálu

Vydělaný kapitál je čistý příjem společnosti, který si může zvolit jako nerozdělený zisk, pokud nevydá peníze zpět investorům ve formě dividend. Vydělaný kapitál je tedy v zásadě výdělky zadržené v rámci účetní jednotky.

Získaný kapitál je záporný, pokud společnost zaznamenává ztráty, a je kladný, pokud společnost vytváří zisky a nevydala všechny zisky jako dividendy. Pokud společnost vytváří zisky a vydala všechny zisky jako dividendy, výše vydělaného kapitálu je nulová.

Rostoucí společnost potřebuje veškerou hotovost, kterou může získat, aby mohla financovat růst, a tak málokdy vydává dividendy. Tyto společnosti budou pravděpodobně mít velké vydělané kapitálové bilance, pokud budou vytvářet zisky. Naopak společnost s nízkým růstem v zavedeném odvětví pravděpodobně vydá dividendy, a tak si udrží menší podíl vydělaného kapitálu.

Vydělaný kapitál není stejný jako splacený kapitál. Splacený kapitál je množství finančních prostředků, které do společnosti investují investoři (nad nominální hodnotu nebo uvedenou hodnotu akcie). Vydělaný kapitál tedy pochází ze zisků a vyplacený kapitál pochází od investorů.

Příklad vydělaného kapitálu

Společnost ABC zaznamenává čistý příjem 100 000 USD a svým akcionářům vydává dividendy 60 000 USD. Zbývá 40 000 $ vydělaného kapitálu, který se objeví na účtu nerozděleného zisku.