Finance

Kvalitativní charakteristiky účetní závěrky

Níže jsou uvedeny všechny kvalitativní charakteristiky účetních závěrek:

  • Srozumitelnost. Informace musí být uživatelům účetní závěrky snadno srozumitelné. To znamená, že informace musí být jasně uvedeny a podle potřeby musí být v podpůrných poznámkách uvedeny další informace, které usnadní vyjasnění.

  • Relevantnost. Informace musí odpovídat potřebám uživatelů, což je případ, kdy tyto informace ovlivňují jejich ekonomická rozhodnutí. To může zahrnovat hlášení zvláště důležitých informací nebo informací, jejichž opomenutí nebo nesprávnost by mohla ovlivnit ekonomická rozhodnutí uživatelů.

  • Spolehlivost. Informace nesmí obsahovat významné chyby a zkreslení a nesmí být zavádějící. Informace by tedy měly věrně reprezentovat transakce a jiné události, odrážet základní podstatu událostí a obezřetně představovat odhady a nejistoty prostřednictvím řádného zveřejnění.

  • Srovnatelnost. Informace musí být srovnatelné s finančními informacemi předkládanými za jiná účetní období, aby uživatelé mohli identifikovat trendy ve výkonnosti a finanční situaci vykazující účetní jednotky.