Finance

Materiálové náklady

Náklady na materiál jsou náklady na materiál použitý k výrobě produktu nebo poskytnutí služby. Z materiálových nákladů jsou vyloučeny všechny nepřímé materiály, jako jsou čisticí prostředky používané ve výrobním procesu. Podle těchto pokynů určete výši materiálových nákladů, které se mají přiřadit k produkční jednotce (například dokončené zboží):

  1. Zjistěte standardní množství materiálu použitého k výrobě jedné jednotky.

  2. Přidejte standardní množství šrotu spojené s výrobou jedné jednotky.

  3. Určete standardní množství odpadu souvisejícího s nastavením výrobního cyklu a rozdělte jej na jednotlivé jednotky.

  4. Pokud se poté prodá jakýkoli šrot, rozdělte výnosy zpět na jednotlivé jednotky.

U mnoha materiálů jsou náklady na šrot a výnosy z dalšího prodeje šrotu tak malé, že se neoplatí rozdělit je na náklady na materiál.

Pokud byly náklady na materiál stanoveny jako standard, můžete následně vypočítat odchylku výtěžnosti materiálu a zjistit, zda bylo skutečné využití materiálu podle očekávání, nebo můžete vypočítat odchylku nákupní ceny a zjistit, zda byla kupní cena materiálu podle očekávání . Tyto odchylky jsou užitečné pro vyšetřování problémů ve výrobních a nákupních oblastech podniku.

Podobné podmínky

Náklady na materiál se také nazývají přímé náklady na materiál a náklady na suroviny.