Finance

Je akumulovaný odpis aktivem nebo závazkem?

Kumulované odpisy jsou součtem všech odpisových nákladů, které byly k dnešnímu dni uznány na dlouhodobém majetku. Jako takový se považuje za kontradiktorový účet, což znamená, že obsahuje záporný zůstatek, který je určen ke kompenzaci aktivního účtu, se kterým je spárován, což vede k účetní hodnotě. Kumulované odpisy se klasifikují odděleně od běžných účtů aktiv a pasiv z následujících důvodů:

  • Nejedná se o aktivum, protože zůstatky uložené na účtu nepředstavují něco, co by účetní jednotce přineslo ekonomickou hodnotu během několika vykazovaných období. Kumulované odpisy představují částku ekonomické hodnoty, která byla spotřebována v minulosti.

  • Nejedná se o závazek, protože zůstatky uložené na účtu nepředstavují povinnost platit třetí straně. Místo toho se akumulované odpisy používají výhradně pro účely interní evidence a v žádném případě nepředstavují platební povinnost.

Pokud si musíte vybrat mezi klasifikací akumulovaných odpisů jako aktiva nebo závazku, mělo by se to považovat za aktivum, jednoduše proto, že právě tam se účet vykazuje v rozvaze. Pokud by to mělo být kvalifikováno jako závazek, vytvořilo by to nesprávný dojem, že podnik má závazek vůči třetí straně.