Finance

Předplacené aktivum

Předplacené aktivum je výdaj, který již byl zaplacen, ale dosud nebyl spotřebován. Koncept se nejčastěji vztahuje na administrativní činnosti, jako je předplacené nájemné nebo předplacená reklama. Předplacené aktivum se v rozvaze organizace zobrazuje jako aktuální aktivum za předpokladu, že se očekává jeho spotřeba do jednoho roku. Jakmile je aktivum spotřebováno, je účtováno do nákladů.

Například společnost platí předem 12 000 $ za jeden rok pojištění majetku. Platba se zpočátku zaznamenává jako předplacené aktivum. V každém následujícím měsíci je 1 000 USD z pojistného aktiva účtováno do nákladů, což odráží spotřebu aktiva v průběhu času.

Pokud je částka předplaceného aktiva nevýznamná, obvykle se účtuje přímo do nákladů. Tímto způsobem se vyhnete další práci spojené se sledováním jako aktiva.

Podobné podmínky

Předplacené aktivum je také známé jako předplacené náklady.