Finance

Průměrná celková aktiva

Průměrná celková aktiva jsou definována jako průměrné množství aktiv zaznamenané v rozvaze společnosti na konci běžného a předchozího roku. Toto číslo se nejčastěji používá ve srovnání s celkovým prodejem za aktuální rok, aby se určilo množství aktiv požadovaných k podpoře určitého objemu prodeje. Toto je užitečné srovnání, protože nízká úroveň aktiv ve srovnání s prodejem znamená, že řídící tým vysoce efektivně využívá svá aktiva při řízení podniku.

Vzorec průměrných celkových aktiv je:

(Souhrnná aktiva na konci běžného roku + Souhrnná aktiva na konci předchozího roku) ÷ 2

Srovnání s celkovým prodejem je méně užitečné pro velmi úspěšnou společnost, která nashromáždila velké množství hotovosti, protože peněžní částka je zahrnuta do výpočtu průměrných celkových aktiv. V tomto případě lze výpočet upravit tak, aby vylučoval více než skromné ​​množství hotovosti.

Další variantou je průměrná celková částka aktiv na konci každého měsíce. Tímto způsobem se výpočet vyhne jakémukoli neobvyklému poklesu nebo prudkému nárůstu celkového množství aktiv, ke kterému může dojít, pokud by byly použity pouze údaje o aktivech ke konci roku.