Finance

Jak odepsat dlouhodobý majetek

Dlouhodobé aktivum je odepsáno, pokud se zjistí, že dané aktivum již není použitelné, nebo pokud je aktivum odprodáno nebo jinak zlikvidováno. Odpis zahrnuje odstranění všech stop dlouhodobého majetku z rozvahy, takže se sníží související účet dlouhodobého majetku a účet akumulovaných odpisů.

Existují dva scénáře, za kterých může být dlouhodobý majetek odepsán. První situace nastane, když vylučujete dlouhodobý majetek, aniž byste na oplátku obdrželi jakoukoli platbu. Jedná se o běžnou situaci, kdy se dlouhodobý majetek vyřazuje, protože je zastaralý nebo již není používán, a neexistuje pro něj žádný trh s dalším prodejem. V takovém případě zrušte veškeré akumulované odpisy a zrušte původní náklady na aktiva. Pokud je aktivum plně odepsáno, jedná se o rozsah položky.

Například společnost ABC Corporation kupuje stroj za 100 000 USD a v následujících deseti letech uznává odpisy 10 000 USD ročně. V té době je stroj nejen plně znehodnocen, ale také připraven na hromadu šrotu. ABC rozdá stroj zdarma a zaznamená následující záznam.