Finance

Společný akciový účet

Účet kmenových akcií je účet hlavní knihy, ve kterém se zaznamenává nominální hodnota všech kmenových akcií vydaných společností. Pokud jsou tyto akcie prodány za částku převyšující jejich nominální hodnotu, přebytečná částka se zaznamená samostatně na dalším účtu splaceného kapitálu. Pokud akcie nemají nominální hodnotu, celá částka prodejní ceny se zaznamená na běžný akciový účet. Účet je klasifikován jako kapitálový účet.