Finance

Výkaz zisku a ztráty s proměnlivou cenou

Výkaz zisku a ztráty s variabilními náklady je takový, ve kterém jsou všechny variabilní náklady odečteny od výnosů, aby se dospělo k samostatně stanovenému příspěvkovému rozpětí, od kterého jsou poté odečteny všechny fixní náklady, aby se dospělo k čistému zisku nebo ztrátě za dané období.

Je užitečné vytvořit výkaz zisku a ztráty ve formátu variabilních nákladů, pokud chcete určit poměr výdajů, který se skutečně liší přímo podle výnosů. V mnoha podnicích bude příspěvková marže podstatně vyšší než hrubá marže, protože tak velká část jejích výrobních nákladů je pevná a velmi málo jejích prodejních a administrativních nákladů je variabilní.

Variabilní výkaz zisku a ztráty se od běžného výkazu zisku a ztráty liší ve třech ohledech:

  • Všechny fixní výrobní náklady jsou ve výkazu agregovány níže, po příspěvkové marži;

  • Všechny variabilní prodejní a správní náklady jsou seskupeny s variabilními výrobními náklady, takže jsou součástí výpočtu příspěvkové marže; a

  • Hrubá marže je nahrazena marží příspěvku.

Formát výkazu zisku a ztráty s variabilními náklady je tedy: