Finance

Poznámky splatné

Splatný směnka je písemná směnka. Na základě této dohody dlužník získá od věřitele konkrétní částku peněz a slíbí se, že ji splatí s úroky za předem stanovené časové období. Úroková sazba může být fixní po dobu životnosti bankovky, nebo se může měnit v závislosti na úrokové sazbě účtované věřitelem jeho nejlepším zákazníkům (známé jako primární sazba). To se liší od splatného účtu, kde není vystavena směnka, ani úroková sazba, která má být zaplacena (i když bude platba provedena po stanoveném datu splatnosti, může být pokuta stanovena).

Splatný dluhopis je v rozvaze klasifikován jako krátkodobý závazek, pokud je splatný do příštích 12 měsíců, nebo jako dlouhodobý závazek, pokud je splatný později. Pokud má dlouhodobý dluhopis krátkodobou složku, je částka splatná během následujících 12 měsíců samostatně uvedena jako krátkodobý závazek.

Správná klasifikace splatné poznámky je zajímavá z pohledu analytika, aby se zjistilo, zda jsou poznámky splatné v blízké budoucnosti; to by mohlo naznačovat hrozící problém s likviditou.

Když si společnost půjčí peníze pod splatnou směnkou, strhne z peněžního účtu částku přijaté hotovosti a připsá na účet splatný směnku k zaznamenání závazku. Například bankovní půjčky společnosti ABC $ 1 000 000; ABC zaznamená záznam následujícím způsobem: