Finance

Peněžní ekvivalent

Peněžní ekvivalent je vysoce likvidní investice se splatností do tří měsíců. Mělo by být vystaveno minimálnímu riziku změny hodnoty. Příklady peněžních ekvivalentů jsou:

  • Přijímání bankéřů

  • Depozitní certifikáty

  • Komerční papír

  • Obchodovatelné cenné papíry

  • Fondy peněžního trhu

  • Krátkodobé státní dluhopisy

  • Pokladniční poukázky

Aby mohl být předmět klasifikován jako peněžní ekvivalent, musí být neomezený, aby byl k dispozici k okamžitému použití.

Řádková položka Peníze a peněžní ekvivalenty je v rozvaze uvedena jako první, protože řádkové položky jsou uvedeny v pořadí podle likvidity a tato aktiva jsou ze všech aktiv nejlikvidnější. Podniky mají tendenci více investovat do peněžních ekvivalentů, když plánují krátkodobou potřebu hotovosti, aby bylo možné jejich investice snadno převést na hotovost.