Finance

Vyhlazení příjmů

Vyhlazování příjmů je přesouvání výnosů a nákladů mezi různými vykazovanými obdobími, aby se vytvořil falešný dojem, že podnik má stálé výdělky. Vedení se obvykle zabývá vyhlazováním příjmů, aby zvýšilo výdělky v obdobích, která by jinak měla neobvykle nízké výdělky. Opatření přijatá k vyrovnání příjmů nejsou vždy nezákonná; v některých případech umožňuje volnost povolená v účetních standardech vedení odložit nebo zrychlit určité položky. Například s rezervou na pochybné účty lze manipulovat tak, aby se změnil výdaj na nedobytné pohledávky z období na období. V ostatních případech jsou účetní standardy zjevně obcházeny nezákonným způsobem, aby došlo k vyrovnání příjmů.

Tato praxe je obzvláště běžná ve veřejně vlastněných společnostech, kde investoři s větší pravděpodobností nabídnou cenu akcií společnosti, která v průběhu času představuje spolehlivý a předvídatelný tok výnosů.