Finance

Transakce

Transakce je obchodní událost, která má peněžní dopad na účetní závěrku účetní jednotky a je zaznamenána jako položka v jejích účetních záznamech. Příklady transakcí:

  • Platba dodavateli za poskytnuté služby nebo dodané zboží.

  • Platba prodejci v hotovosti a směnkou za účelem získání vlastnictví nemovitosti, kterou dříve vlastnil prodejce.

  • Placení zaměstnance za odpracované hodiny.

  • Přijímání plateb od zákazníka výměnou za dodané zboží nebo služby.

Velkoobjemová transakce, jako je fakturace zákazníkovi, může být zaznamenána ve specializovaném deníku, který je poté shrnut a zaúčtován do hlavní knihy. Alternativně jsou transakce s nižším objemem zaúčtovány přímo do hlavní knihy.

Když se používá peněžní základna účetnictví, transakce se zaznamenává, když jsou peníze utraceny nebo přijaty. Alternativně se na akruální bázi účetnictví transakce zaznamenává při realizaci výnosů nebo při vzniku výdajů, bez ohledu na tok hotovosti.