Finance

Přírůstkové náklady

Přírůstkové náklady jsou dodatečné náklady spojené s výrobou jedné další výrobní jednotky. Může být užitečné při formulování ceny účtovat zákazníkovi v rámci jednorázové dohody o prodeji dalších jednotek. Například pokud má společnost ve svém výrobním programu prostor pro 10 dalších jednotek a variabilní náklady na tyto jednotky (tj. Jejich přírůstkové náklady) jsou celkem 100 $, pak jakákoli účtovaná cena, která přesáhne 100 $, vygeneruje zisk pro společnost. Koncept lze také použít na analýzu snižování nákladů. Může být například zajímavé určit přírůstkovou změnu nákladů, když:

  • Pracovní poměr osoby je ukončen

  • Výrobní linka je odstavena

  • Distribuční centrum je uzavřeno

  • Dceřiná společnost je vyprodána

Inkrementální analýza nákladů kontroluje pouze ty náklady, které se změní v důsledku rozhodnutí. Všechny ostatní náklady jsou považovány za irelevantní pro rozhodnutí.

Podobné podmínky

Přírůstkové náklady se také označují jako mezní náklady.