Finance

Nesplacený vklad

Nevyřízený vklad je takové množství hotovosti zaznamenané přijímajícím subjektem, které však dosud nezaznamenalo jeho banka. Všechny nevyřízené vklady jsou uvedeny jako položky sesouhlasení pravidelného odsouhlasení banky připraveného přijímající entitou. Tyto vklady se odečtou od účetního zůstatku přijímajícího subjektu, aby se dospělo k zůstatku banky.

Například společnost obdrží 1 000 $ 31. března, v pátek, a zaznamená ji jako obdrženou v březnu. Banka zaznamená potvrzení na účet společnosti následující pondělí 3. dubna. Společnost 1 000 $ považuje za nevyřízený vklad, dokud ji banka nezaznamená 3. dubna.

Vklady jsou obvykle nevyřízené pouze za jeden pracovní den, takže vždy, když je připraveno odsouhlasení banky, je jen málo z těchto vkladů uvedeno jako odsouhlasené položky.

Podobné podmínky

Nevyřízený vklad je také známý jako vklad na cestě.