Finance

Náklady na prodané zboží

Náklady na prodané zboží jsou náklady na zboží, které prodalo velkoobchodník nebo maloobchodník. Tyto subjekty nevyrábějí své vlastní zboží, místo toho nakupují zboží od třetích stran a prodávají je svým zákazníkům. Pokud by velkoobchodníci a maloobchodníci místo toho vyráběli své vlastní zboží, tento termín by se změnil na cenu prodaného zboží.

Výpočet ceny prodaného zboží spočívá v přidání počátečního zůstatku zásob k nákupům zboží v daném období a odečtení konečného zůstatku zásob. Výpočet tedy je:

Zahájení inventáře zboží + nákupy zboží - ukončení inventáře zboží

= Náklady na prodané zboží

Existuje několik faktorů, které mohou tyto náklady ovlivnit. Pokud existují slevy na nákup, slevy nebo náklady na dopravu, přidají se tyto položky k částce nákupu zboží.