Finance

Vzorkování proměnných

Vzorkování proměnných je proces používaný k předpovědi hodnoty konkrétní proměnné v rámci populace. Například omezenou velikost vzorku lze použít k výpočtu průměrného zůstatku pohledávek na účtu, stejně jako statistické odvození kladného nebo záporného rozsahu celkové hodnoty pohledávek, které je předmětem kontroly.