Finance

Krytý člen

Krytý člen je jednotlivec v týmu ověřujícím zakázku, jednotlivec v pozici ovlivňující tým provádějící zakázku, partner nebo manažer, který poskytuje klientovi s atestem 10 nebo více hodin služeb bez ověření ročně, partner v kanceláři, ve které postupy partnerů provádějících ověřování atestů v souvislosti s atestováním a auditorská společnost.

Termín používá AICPA ve vztahu ke stranám, na které se vztahují její pravidla týkající se nezávislosti auditora na klientech atestů.