Finance

Datum ukončení

V účetnictví je mezním datem okamžik, který určuje, kdy mají být v následujícím vykazovaném období zaznamenány další obchodní transakce. Například 31. leden je mezním datem pro všechny transakce, které budou zaznamenány v lednu. Všechny transakce, ke kterým dojde po tomto datu, budou zaznamenány v únoru nebo pozdějších měsících. Koncept je obzvláště použitelný při provádění inventarizace, kdy lze přijímací a přepravní funkce na konci data ukončení uzavřít, aby se zajistilo řádné zaznamenání transakcí zásob.