Finance

Účetní událost

Účetní událost je cokoli, co mění informace vykázané v účetní závěrce organizace. Tato událost se zaznamenává jako obchodní transakce prostřednictvím účetního systému účetní jednotky, a to buď pomocí deníkového zápisu, nebo záznamu prostřednictvím jednoho z modulů v účetním softwaru.

Účetní událost může být spuštěna akcí mimo organizaci, jako je prodej zboží nebo služeb třetí straně nebo prodej aktiva. Událost může být také interní, například transakce k zaznamenání odpisů u aktiva.