Finance

Preaudit

Předběžná kontrola je předběžná práce provedená auditorem před plánovaným datem zahájení auditu. Záměrem předběžného auditu je shromáždit předběžné informace o klientovi, které lze použít ke zvýraznění všech oblastí, které mohou během auditu vyžadovat zvláštní pozornost. Zjištění z předběžné kontroly jsou poté zohledněna při odvozování rozpočtu na audit. Například pokud práce na předběžné kontrole zjistí, že klient má velké množství svých zásob držených na zásilce třetími stranami, lze tyto informace použít k přidání kroku auditu k vyžádání potvrzení od třetích stran.

Předběžná kontrola je navržena tak, aby auditora zabrala relativně krátkou dobu. V důsledku toho může zahrnovat pouze zaslání standardního dotazníku klientovi, což pak může vést k telefonickému rozhovoru, který se rozšíří o jakékoli neobvyklé body uvedené v dotazníku. Je také možné, že auditor odcestuje za klientem, aby pohovoril s kontrolorem a ostatními členy řídícího týmu; v tomto druhém případě bude auditor pravděpodobně postupovat podle standardního seznamu diskusních položek. V několika případech může auditor požadovat, aby byly shromážděny další informace, čímž se dále rozšíří rozsah preauditové práce.