Finance

Výhody nákladového účetnictví

Nákladové účetnictví je proces shromažďování a interpretace informací za účelem zjištění, jak organizace vydělává a používá finanční prostředky. Používání nákladového účetnictví má několik výhod, protože poskytuje mnohem užitečnější informace než finanční výkazy vytvořené prostřednictvím finančního účetnictví. Klíčové výhody nákladového účetnictví jsou:

  • Analýza nákladových objektů. Výnosy a výdaje lze seskupit podle nákladového objektu, například podle produktu, produktové řady a distribučního kanálu, aby bylo možné určit, které z nich jsou ziskové nebo vyžadují další podporu.

  • Zkoumejte příčiny. Efektivní účetní nákladů nejen lokalizuje problémy ve společnosti, ale také prochází podrobnými údaji, aby určil přesnou příčinu problému, a také doporučuje řešení pro správu.

  • Analýza trendů. Náklady lze sledovat na trendové linii, aby se zjistily nárůsty výdajů, které mohou svědčit o dlouhodobých trendech.

  • Modelování. Náklady lze modelovat na různých úrovních aktivity. Například pokud management uvažuje o přidání druhé směny, lze nákladové účetnictví použít k odvození dodatečných nákladů spojených s touto směnou.

  • Akvizice. Je možné prozkoumat nákladové struktury možných kandidátů na akvizici, aby se zjistilo, zda lze v některých oblastech náklady ořezávat, což odůvodňuje cenu akvizice.

  • Fakturace projektu. Pokud společnost fakturuje zákazníka na základě vzniklých nákladů, lze nákladové účetnictví použít k akumulaci nákladů podle projektu a převedení těchto informací do fakturace zákazníka.

  • Dodržování rozpočtu. Skutečné vzniklé náklady lze porovnat s rozpočtovými nebo standardními náklady, abyste zjistili, zda některá část podniku utrácí více, než se očekávalo.

  • Kapacita. Schopnost podniku podporovat zvýšené úrovně prodeje lze zkoumat zkoumáním množství jeho přebytečné kapacity. Naopak, nečinné zařízení lze prodat, čímž se sníží majetková základna organizace.

  • Outsourcing. Na základě analýzy příslušných nákladů lze určit, zda by určité úkoly nebo procesy měly být zpracovávány interně nebo externě.

  • Oceňování zásob. Účetní nákladů má obvykle za úkol shromažďovat náklady na zásoby pro účely finančního výkaznictví. To zahrnuje účtování přímé práce do zásob a také přidělení režijních nákladů továrny na zásoby.